BEZOEKERSPROTOCOL VIERINGEN ST. JAN

Bezoekersprotocol kerkelijk leven op 1,5 m. St. Jan de Evangelist


ALGEMEEN
Alle maatregelen over de anderhalve meter regel zoals vermeld door het RIVM dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

 • Handen reinigen bij binnenkomst van de kerk.
 • Hoesten en niezen in ellenboog.
 • Gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuisblijven.
 • Degenen die deelnemen aan diensten doen dat op eigen risico.
 • De 1,5 meter-regeling is voor iedereen van toepassing tenzij u tot één huishouden behoord.

DEELNEMEN AAN EEN DIENST

 • Iedereen die deel wil nemen aan een dienst dient geregistreerd te worden tot uiterlijk een uur voor aanvang.
 • Voorgangers, lectoren, kosters, gastheren/vrouwen en anderen die meewerken aan de dienst worden vooraf bevraagd op hun gezondheid. Zij zullen gewezen worden op hun verantwoordelijkheid van hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.

GEBRUIKSPLAN

 • Toilet is gesloten.
 • Entree alleen via het hoofdportaal.
 • Deuren van het hoofdportaal blijven open i.v.m. ventilatie. Indien noodzakelijk opent en sluit de koster de deuren met handschoenen.
 • Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om uw handen te ontsmetten
 • D.m.v. een informatiebord en een flyer in de bank zult u geïnformeerd worden
 • De looproutes bij binnenkomen (kleur groen) bij het uitgaan (kleur rood) en het ter communie gaan (kleur blauw) zullen met pijlen worden aangeven.
 • De kerkbanken op de voorste rij in het hoofdschip en de zijbeuken blijven vrij.
 • Zitplaatsen worden aangeven:
   • Een zitplaats is gelijk aan een haakje met knielkussen.
   • Iedere eerste zitplaats naast de gangpaden wordt niet gebruikt (hier hangen geen knielkussens).  Kinderen onder de 12 jaar mogen hier wel plaatsnemen
   • Gezinsleden uit één huishouden nemen naast elkaar plaats.
   • Iedere volgende bezoeker gaat op een plaats zitten met knielkussen en een afstand van minimaal twee vrij haakjes.
 • Bezoekers zitten met één bank tussenruimte achter elkaar.
 • Wijwaterbakjes blijven leeg.
 • Tijdens de dienst zal het kerkgebouw geventileerd worden.

PLACEREN
Iedere dienst zijn er éen of twee gastheren/-vrouwen aanwezig die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd.

 • Er zal gecontroleerd worden of er vooraf is gereserveerd, dan wel de naam op de lijst wordt geschreven.
 • Er zal gevraagd worden naar gezondheidsklachten die coronavirus-gerelateerd zijn.
 • Er zal geassisteerd worden bij het toewijzen van zitplaatsen.
 • Er zullen aanwijzingen worden gegeven bij het ter communie gaan.
 • Er zal worden toegezien dat na de dienst op gepaste afstand en
 • volgens de pijlen de kerk wordt verlaten.
 • Er zal worden toegezien dat op het kerkplein gepaste afstand wordt gehouden van elkaar.
 • Bij voorkeur verlaat eenieder het kerkplein gelijk na afloop van de dienst.

HYGIËNE

 • Op diverse plaatsen zal er handgel staan. Gebruik deze als u iets heeft aangeraakt.
 • Toilet is gesloten.
 • I.v.m. ventilatie zullen deuren openstaan. Indien noodzakelijk opent en sluit de koster de deuren met handschoenen.
 • Er zal een zogenoemd spatscherm worden gebruikt bij het uitreiken van de hostie.

DE DIENST
Parochianen:

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Uitreiking van de Heilige Communie:

 • Het ter communiegaan gaat volgens de aangegeven looproute en op aanwijzing van de koster of de gastheer/-vrouw
 • De communie zal per beuk van links naar rechts (gezien van af het altaar) worden uitgereikt.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een spatscherm tussen de bedienaar van de Heilige communie en de communicant. Onder het spatscherm door wordt de hostie met pincet op de hand van de communicant gelegd.
 • Communicanten houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Collecte en attentiebijdrage:

 • Door een collectebakje aan een lange stok

Liturgieboekjes:

 • De teksten van de liederen en de lezingen zullen getoond worden op de schermen.
 • Als er een liturgieboekje of stencil is wordt deze aan het einde van de viering door u zelf meegenomen naar huis.

INFORMEREN

 • Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het parochiebestuur.