Welkom bij R.K. Parochie St. Jan de Evangelist


Geslaagde veiling HBG 2019 - Heel Breezand Geeft

De 4e editie van de veiling Heel Breezand Geeft is achter de rug. Een mooie catalogus kon worden samengesteld met goederen, uitjes en tegoedbonnen. Gulle schenkers maakten dit mogelijk. Vanuit de veilingkoopjes zullen nog vele gezellige uitjes en avonden volgen.

De zaal was ten opzichte van de eerdere jaren een kwartslag gedraaid. Dit maakte dat de veilingmeesters meer contact met het publiek hadden en met veel enthousiasme gingen ze om 20.00 uur van start om de kavels aan de man te brengen. En dat lukte uitstekend, om 23.45 uur was alles verkocht.

Rond middernacht kon het eindbedrag, inclusief de financiële giften, bekend worden gemaakt: € 37.853 !!!

De netto-opbrengst van de veiling zal worden gebruikt voor de instandhouding van de kerk St. Jan de Evangelist, voor Sport-vereniging ZAP en Museum Oud Anna Paulowna. Schenkers, kopers, vrijwilligers en iedereen die, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan de veiling Heel Breezand Geeft : Heel veel dank!

Team HBG-veiling

Voor meer informatie kijkt u op de website van HBG Veiling

Geslaagd bezoek seminarie Redemptoris Mater Nieuwe Niedorp

Wat een prachtige dag in het seminarie Redemptoris Mater. Het regende buiten pijpenstelen maar binnen wachtte ons een warm onthaal door rector Luc. Nadat alle belangstellenden (tegen de 40 personen) binnen waren werden we naar de eetzaal gebracht voor ontvangst met koffie en vlaai. Aan elke tafel waar we zaten schoof een seminarist aan om de functie van gastheer te vervullen.

Voor we aan de rondleiding begonnen werden wij voorgesteld aan alle seminaristen, die in het kort vertelden hoe lang zij hier waren, uit elk land zij kwamen en hoe ver zij met hun studie waren. Een Poolse seminarist was nog maar vijf dagen in Nederland en kon zich al in het Nederlands voorstellen.

Tijdens de rondleiding vertelde de rector over de geschiedenis van het gebouw, over het ontstaan van het seminarie en hoe het dagelijkse leven van de seminaristen eruit ziet. Van de kapel naar de bibliotheek, van de huiskamer naar de zaal waar men studeert op de teksten in de Bijbel. Vervolgens naar de volgende ruimte waar Stephan, seminarist uit India ons vertelde over zijn roeping, twijfels en strubbelingen. Dit deed hij met zóveel gevoel en liefde, het was ontroerend en bij menigeen stonden de tranen in de ogen. De liefde van God die hij ontving wist hij over te brengen en in ons hart te laten nestelen.

De rondleiding eindigde in de kapel waar wij samen met de seminaristen het middaggebed opzegden/zongen. Ondertussen stonden in de eetzaal de tafels gedekt voor de gezamenlijke lunch die voor ons geserveerd werd door de seminaristen. Na afscheid te hebben genomen ging ieder zijns weegs. Het was een dag die bij ieder van ons warmte in ons hart gebracht heeft en de zon heeft laten schijnen, een dag die ons heeft laten zien waar Ivan, onze priester en Pawel, onze kapelaan hun opleiding gevolgd hebben.

Heel hartelijk dank aan allen die aanwezig waren en in het bijzonder aan het seminarie die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

Namens werkgroep regio Breed, Henny Veul & Diana Klaver

Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel). Het samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.

Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan gezamenlijke voorbereiding en vieren van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud).

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren.

Tot 1 januari dienen er nog veel zaken geregeld te worden. Onder andere statuten opstellen en voor dit overkoepelend bestuur leden en een penningmeester werven - het pastoraal team heeft deze taak op zich genomen. Ook is er de wens om een aparte notulist aan te trekken. Ons pastorale team blijft actief in alle parochies van onze regio. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen.