Welkom bij R.K. Parochie St. Jan de Evangelist


VIERINGEN AFGELAST

Viering in beperkte kring
Alle vieringen zijn tot nader order afgelast. Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. ...

- LEES MEER -

Vormselgroep 2020

Vanaf januari is een groep van 19 kinderen uit onze regio zich aan het voorbereiden op het sacrament van het vormsel.

Vrijdag 15 mei 2020 om 19.00 uur zal Mgr. Hendriks voorgaan in de viering in de O.L.V.-kerk Praesentatie in Anna Paulowna.

Van onder naar boven:
Isa Oud, Sophie van der Reep, Lisa Bleijendaal, Dorien Schilder, Romy Sneekes, Fabio Bakker, Kiet Burger, Stan Smit, Thijs Borgman, Jill Verbruggen, Sanne Deutekom, Jasmine Sneekes, Carolina van Nuland, Femke van Noort, pastoor Ivan, Lutein Pennings, Ana Sofia Tintinago Diosa, Olivia Klaver, Rey Robert, Henk Schrader, kapelaan Pawel, Twan Koeleman.

Hulp aan jonge kinderen in Peru

De adventsactie steunt een hulpproject van de katholieke organisatie Warmi Huasi (“Huis voor vrouwen”) voor jonge kinderen die met hun ouders gevlucht zijn vanuit Venezuela naar Lima, de hoofdstad van Peru. De kinderen lijden aan ondervoeding en gaan gebukt onder traumatische ervaringen. Met hulp van lokale netwerken krijgen zij en hun ouders voedsel en begeleiding.

Ouders leren hoe ze de emotionele en motorische ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen en stimuleren. Warmi Huasi zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar. Warmi Huasi is een kleinschalige hulporganisatie in Peru, die zich richt op het beschermen van kinderen.

De organisatie creëert veilige speelomgevingen, biedt toegang tot onderwijsmaterialen en werkt met ouders en lokale leiders aan het tegengaan van kindermisbruik en -mishandeling. Adventsactie heeft voor dit jaar 4 projecten geselecteerd.

De MOV-groep van Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, ’t Zand heeft gekozen voor boven beschreven project. Voor dit doel is er na de vieringen met Kerstmis een deurcollecte. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Ook kunt u storten op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer informatie vindt u op www.vastenactie.nl/adventsactie

Ga je mee naar Taizé? Zet alvast in je agenda!

Van zaterdag 4 t/m zondagochtend 12 juli gaan wij weer naar Taizé. Wat is Taizé zal je misschien zeggen? Taizé is een broedergemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk).

De broeders ontvangen elk jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week met ze meeleven. Sommigen van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er verhalen over horen en het wel eens mee willen maken.

Iedereen is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht. Uiteraard houden we ook dit jaar weer informatiebijeenkomst. Zodra die datum bekend is laten we je dat weten.

Henk Schrader, diaken

Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel). Het samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.

Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan gezamenlijke voorbereiding en vieren van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud).

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren.

Tot 1 januari dienen er nog veel zaken geregeld te worden. Onder andere statuten opstellen en voor dit overkoepelend bestuur leden en een penningmeester werven - het pastoraal team heeft deze taak op zich genomen. Ook is er de wens om een aparte notulist aan te trekken. Ons pastorale team blijft actief in alle parochies van onze regio. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen.