Welkom bij R.K. Parochie St. Jan de Evangelist


Regio inspiratiedag op zaterdag 25 januari; Geloven is een avontuur

Is geloven een saai gebeuren? Het tegenovergestelde van een avontuur? Durven wij het aan, op reis te gaan met God? Als aansporing verzorgt Tim Schilling, van het centrum voor Parochie-spiritualiteit een workshop voor ons. Wij staan eerst stil bij het begrip ‘avontuur’ zoals dat leeft in de samenleving. Daarna passen we het begrip toe op ons eigen geloof, met hulp van de Bijbel, kunst en voorbeelden uit het dagelijkse leven. IEDEREEN IS WELKOM.

Locatie: Spoorbuurtschool, Nieuweweg 19 in Anna Paulowna. Inclusief lunch en de toegang is gratis.

PROGRAMMA
• 10.00 uur welkom met koffie/thee en tijd voor ontmoeting
• Opening pastoraal team
• 11.00 uur workshop Tim Schilling
• 12.15 uur lunch en napraten
• 13.30 uur einde

OPGAVE IS NOODZAKELIJK! Dit kan via e-mail: regiobreednoordkop@gmail.com of telefoon: 0223 - 61 25 50

Hulp aan jonge kinderen in Peru

De adventsactie steunt een hulpproject van de katholieke organisatie Warmi Huasi (“Huis voor vrouwen”) voor jonge kinderen die met hun ouders gevlucht zijn vanuit Venezuela naar Lima, de hoofdstad van Peru. De kinderen lijden aan ondervoeding en gaan gebukt onder traumatische ervaringen. Met hulp van lokale netwerken krijgen zij en hun ouders voedsel en begeleiding.

Ouders leren hoe ze de emotionele en motorische ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen en stimuleren. Warmi Huasi zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar. Warmi Huasi is een kleinschalige hulporganisatie in Peru, die zich richt op het beschermen van kinderen.

De organisatie creëert veilige speelomgevingen, biedt toegang tot onderwijsmaterialen en werkt met ouders en lokale leiders aan het tegengaan van kindermisbruik en -mishandeling. Adventsactie heeft voor dit jaar 4 projecten geselecteerd.

De MOV-groep van Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, ’t Zand heeft gekozen voor boven beschreven project. Voor dit doel is er na de vieringen met Kerstmis een deurcollecte. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Ook kunt u storten op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer informatie vindt u op www.vastenactie.nl/adventsactie

Afsluiting van de 5 achterste banken

Vanaf 1 januari 2020 worden de achterste vijf banken afgesloten. Nu zitten de parochianen erg verspreid in de ruimte. Hierdoor ontstaan tijdens de vieringen vele lege plekken in de kerk. Wij hopen dat door de achterste banken niet te gebruiken en de parochianen wat meer naar voren in de kerk gaan zitten, dit het gevoel van saamhorigheid vergroot.

Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel). Het samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.

Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan gezamenlijke voorbereiding en vieren van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud).

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren.

Tot 1 januari dienen er nog veel zaken geregeld te worden. Onder andere statuten opstellen en voor dit overkoepelend bestuur leden en een penningmeester werven - het pastoraal team heeft deze taak op zich genomen. Ook is er de wens om een aparte notulist aan te trekken. Ons pastorale team blijft actief in alle parochies van onze regio. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen.